Prípadové štúdie - EDI - elektronická výmena obchodných dokumentov

Prejsť na obsah


PRÍPADOVÉ ŠTÚDIEŠtúdia:  EDI komunikácia medzi dodávateľom a obchodnými reťazcami


Požiadavka:
Zabezpečiť EDI komunikáciu pre dodávateľa viacerých obchodných reťazcov v SR a ČR (ďalej len dodávateľ). Požiadavka zo strany reťazcov je najmä na výmenu obchodných dokumentov objednávka, dodací list a faktúra. Reťazce využívajú rôzny formát dokumentov, najčastejšie EDIFACT v rôznych verziách. Dodávateľ používa informačný systém (ďalej len IS), ktorý je EDI-ready, teda dokáže minimálne export faktúr a dodacích listov a prípadne import objednávok.

Potrebné kroky zo strany dodávateľa:
1. zabezpečiť si u GS1 Slovakia (bývalé EAN Slovakia) GLN číslo (Global Location Number), čo je identifikátor pre elektronický obchod
2. pokiaľ informačný systém nie je EDI - ready, zabezpečiť u svojho dodávateľa informačného systému pripravenosť pre EDI, čo pozostáva z nasledovných požiadaviek:
- identifikácia tovarových (skladových) položiek pomocou EAN (čiarových kódov)
- identifikácia obchodných partnerov podľa EAN (GLN) kódov (viac GLN pre jedného partnera - GLN kupujúceho, GLN objednávateľa, GLN miesta dodania, GLN fakturacného miesta a komunikačné GLN, teda GLN na ktoré byde fyzicky správa doručená)
- import objednávok (prípadne ďalších potvrdzovacích správ) zo súboru dohodnutého formátu
- export faktúr a dodacích listov do súborov dohodnutého formátu
3. dohoda medzi dodávateľom a reťazcami na identifikačných kódoch tovarov - EAN, zosúladenie číselníkov

Riešenie:
- dodávateľ sa vo svojom IS rozhodol pre EDI implementovat INHOUSE formát obchodných dokumentov. Tento formát je veľmi jednoducho a rýchlo implementovateľný
- centrálny konvertor CCF zabezbečí konverziu formátu všetkých dokumentov, či už odosielaných alebo prijímaných, medzi INHOUSE formátom dodávateľa a formátom obchodného reťazca. Toto riešenie CCF je pre dodávateľa veľmi výhodné, nakoľko pri minimálnych nákladoch implementuje len jeden formát správ (prípadne jeho minimálne modifikácie), nezávisle na tom, aký formát využívajú jeho obchodní partneri
- výmena správ medzi CCF a dodávateľom je zabezpečená špecializovaným komunikačným programom EDIREX. Interfejsom medzi IS a EDIREX sú adresáre. Prijaté súbory z CCF (objednávky) ukladá EDIREX do jedného adresára, odkiaľ ich IS importuje, exportované súbory z IS (faktúry a dodacie listy) ukladá IS do iného adresára, odkiaľ ich EDIREX odosiela do CCF, kde sú po konverzii do požadovaného formátu prijímateľa správy tomuto odoslané.
Prenos môže prebiehať buď na podnet obsluhy, alebo v pravidelných časových intervaloch. Komunikácia prebieha cez zabezpečený šifrovaný kanál
- rozšírenie EDI o ďalších odberateľov je pre dodávateľa už len otázka nahlásenia do CCF. Vo väčšine prípadov nemusí implementovať žiadne ďalšie formáty správ.
Štúdia:  EDI komunikácia medzi dodávateľom a výrobcom automobilov

Požiadavka:
Zabezpečiť EDI komunikáciu pre dodávateľa komponentov pre jedného alebo viacerých výrobcov automobilov v SR, ČR prípadne v zahraničí (ďalej len dodávateľ). Požiadavka zo strany odberateľov je najmä na výmenu obchodných dokumentov odvolávka (DELFOR), jemná odvolávka (DELJIT), dodací list (DESADV) a faktúra normálna alebo selfbilingová (INVOIC). Výrobcovia automobilov využívajú rôzny formát dokumentov, najčastejšie EDIFACT v rôznych verziách, prípadne VDA. Dodávateľ používa informačný systém (ďalej len IS), ktorý je síce EDI-ready, ale pre požiadavky retailu (obchodných reťazcov), teda nedokáže pracovať so špecifickými správami využívanými v automobilovom priemysle.

Potrebné kroky zo strany dodávateľa:
1. zabezpečiť si ODETTE ID, čo je identifikátor pre elektronický obchod v automobilovom priemysle (na požiadanie zabezpečíme pridelenie)
2. zabezpečiť u svojho dodávateľa informačného systému podporu EDI správ automobilového priemyslu
3. zabezpečiť zriadenie EDI relácie (komunikačného kanálu) k odberteľovi požadovaným protokolom OFTP, OFTP2, alebo niektorú VAN sieť (zabezpečujeme my, nakoľko je to často náročný a zdĺhavý proces)

Riešenie:
- dodávateľ sa vo svojom IS rozhodol pre EDI implementovat interný formát EDI správ, prípadne Teledin XML inhouse.
- centrálny konvertor CCF zabezbečí konverziu formátu všetkých správ, či už odosielaných alebo prijímaných, medzi formátom dodávateľa a formátom odberateľa.
- výmena správ medzi CCF a dodávateľom je zabezpečená špecializovaným komunikačným programom EDIREX. Interfejsom medzi IS a EDIREX sú adresáre. Prijaté súbory z CCF (DELFOR, DELJIT) ukladá EDIREX do jedného adresára, odkiaľ ich IS importuje, exportované súbory z IS (faktúry a dodacie listy) ukladá IS do iného adresára, odkiaľ ich EDIREX odosiela do CCF, kde sú po konverzii do požadovaného formátu prijímateľa správy sú odoslané odberateľovi.
Prenos EDIREXom môže prebiehať buď na podnet obsluhy, alebo v pravidelných časových intervaloch. Komunikácia prebieha cez zabezpečený šifrovaný kanál


Návrat na obsah