Čo je to EDI? - EDI - elektronická výmena obchodných dokumentov

Prejsť na obsah


ČO JE TO EDI?

V dobe počítačov sa stávajú ľudia a zaužívané spôsoby "papierového" obchodovania brzdou k zefektívneniu obchodu. Preto vám CCF prináša možnosť zaradiť sa medzi spoločnosti obchodujúce elektronickou formou a obstáť tak v tvrdom konkurenčnom boji.

EDI (Electronic Data Interchange) - je elektronická výmena štandardných dokumentov medzi dvomi nezávislými subjektami. Hlavným cieľom EDI je postupné nahrádzanie papierových dokumentov elektronickými, ktoré sú bezpečnejšie a ich výmena je rýchlejšia a lacnejšia.

Aké výhody prináša EDI?
Technológiu EDI využívajú desiatky tisíc firiem na celom svete. Dôvody sú nasledovné:
EDI šetrí peniaze tým, že zefektívňuje proces výmeny dokumentov a odstraňuje chybovosť pri ručnom vstupe dát.
EDI umožňuje zníženie počtu zamestnancov, ktorí sa zaoberajú firemnou administratívou.
EDI výrazne znižuje náklady na poštovné, papier, tlač a evidenciu dokladov.
EDI zaručuje doručenie dokladov adresátovi v podstatne kratšom čase ako je čas doručenia papierového dokladu. Adresát tak môže spracovať odpoveď podstatne skôr a odoslať a v EDI odoslať odpoveď.
EDI znižuje riziko chýb tým, že odstraňuje prepisovanie dokladov a vylučuje tak vznik bežných chýb, ako sú preklepy, prehliadnutia, chýbajúce prípadne duplicitné údaje.
EDI znižuje prevádzkové náklady, zvyšuje pružnosť práce a pohotovosť.

Aké dokumenty sa môžu vymieňať
Záleží to na požiadavkách obchodného partnera. V oblasti retailu väčšinou ide o správy:
- ORDERS (objednávky)
- DESADV (dodací list)
- INVOIC (faktúra)
a prípadne ďalšie (INVRPT, PRICAT, PRODAT, IFTMAN...)
V automobilovom priemysle sú to najčastejšie správy:
- DELFOR (odvolávka)
- DELJIT (jemná odvolávka)
- DESADV (dodací list)
- INVOIC (faktúra - normálna alebo selfbilingová)

Prečo je potrebný EDI provider ?
EDI provider je subjekt, zabezpečujúci špecifické funkcie potrebné pre fungovanie systémov EDI. Je to v podstate komunikačný systém, ktorý plní funkciu tretej nezávislej strany pri elektronickej výmene dokumentov. Jeho funkcie sú nasledovné:
- PRÁVNA - zabezpečenie nezávislého svedectva v prípade sporu
- TECHNICKÁ - zabezpečenie prenosu, konverzie, ochrany a archivácie zásielok
- SERVISNÁ - zabezpečenie technickej podpory užívateľovNávrat na obsah