Komunikačné protokoly - EDI - elektronická výmena obchodných dokumentov

Prejsť na obsah


KOMUNIKAČNÉ PROTOKOLY

CCF podporuje širokú škálu komunikačných protokolov:


FTP  kanál   
Kanál je určený pre štandardný prenos správ vo forme súboru  ( prípadne v overenom CA a zašifrovanom stave)

FTP zabezpečený komunikační kanál

Kanál je určený pre nadštandardný  prenos správ vo forme súboru  ( prípadne v overenom CA a zašifrovanom stave) po zabezpečenom  kanále FTP

OFTP/OFTP2
 
Komunikačný kanál pre prenos FTP v zabezpečenom móde podľa noriem ODETTE združenia pre segment automotive

AS2
  
Komunikačný kanál pre prenos protokolom AS2 na Internete v zabezpečenom móde pre segmenty retail a automotive

X400 spojenie
  
Komunikačný kanál určený pre starší  robustný komunikačný kanál s implicitným zabezpečením

VPN kanál
  
Virtuálny súkromný  okruh pre zabezpečené priame  pripojení CCF systému k okruhom  a vnútorným sieťam zákazníka

HTTPS
 
Komunikačný kanál postavený na protokole http s SSL vrstvou, určený pre prenos dát v zabezpečenom móde

EBXML kanál

Moderný typ zabezpečeného a vzájomne certifikovaného spojenia rôznych systémov. Určený pre prenos všetkých typov správ, všetkých typov xml, EDI  a binárnych súborových dát

Návrat na obsah